Hier komt een stukje geschiedenis en toekomst...

Het vocaal ensemble Voci Miste ziet het daglicht en staat dan onder leiding van Hans v.d. Broeke.
Onder zijn vakkundige leiding groeide het koor uit tot een begrip in Zeeland en met name in Walcheren.
Vanaf dat jaar wordt er ieder jaar een optreden verzorgd op de Volkorendagen in Middelburg. Met veel succes!!
Een trouw publiek blijft ons volgen.


2000


O.l.v. Hans v d Broeke op Middelburg Volkoren 2000
Snds april 2001 staat ons ensemble o.l.v. Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest.


2005

Ook op Middelburg volkoren 2005 waren we erbij.


    
2009

11 juli
Tijdens ons inloopconcert in de St.Jacobskerk op 11 juli werd onze dirigente verrast.
Onderstaand stukje komt uit het blad de Zeeuwseregio:

mevrouw Ineke Wijkhuijs - van den Driest
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Juli 2009
Oost-Souburg
Mevrouw Wijkhuijs - van den Driest heeft zich als dirigent/organist jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. In het dagelijks leven is ze werkzaam op basisschool Het Springtij in Middelburg, een school voor speciaal onderwijs. Al sinds 1978 is ze actief op het terrein van de muziek en het kerkelijk leven. Ze is organist bij de kerkdiensten in het Streekziekenhuis Walcheren en stond als dirigent al voor diverse koren. Met name voor de Protestantse gemeente in Oost-Souburg verricht ze veel werk. En dat alles met grote inzet en op inspirerende wijze. Burgemeester Wim Dijkstra overhandigde de Koninklijke onderscheiding zaterdag tijdens een inloopconcert van Vocaal Ensemble Voce Misti in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.
(Zeeuwseregio.nl)

7 november 
In de historische kerk aan het Oranjeplein te Oost-Souburg werd het 15 jarig bestaan van ons koor gevierd.
Samen met Sophie van leeuwen uit Bergen op Zoom, die piano speelde en ons ook met enkele nummers begeleidde, werden de vele toehoorders verrast op een
zeer gevarieerd muzikaal programma.


2011

26 maart

Zaterdag 26 maart was ons concert met Padovana in de Ned.Hervormde kerk te St.laurens.

In een sfeervolle en goed gevulde kerk werd een zeer gevarieerd muziekprogramma gepresenteerd.
Er werd ook gezamenlijk gemusiceerd.
Voci Miste zong o.a enkele delen uit de Missa super " Dixit Maria" van H.L.Hassler en  " The crown of Roses " van Tchaikovsky.
Padovana  speelde muziek van o.a. Pachelbell en Antonio Bertali.
Gezamenlijk brachten zij o.a. een koor van J.S.Bach en " Pastime with good company" ten gehore.
Dit alles onder leding van Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest die voor deze gelegenheid ook Padovana dirigeerde.
Het gezamenlijke slotlied was "Come, ye Sons of art" van Henry Purcell.
Een prachtige compositie over het laten klinken van stemmen en het bespelen van instrumenten.

28 mei 

Op 28 mei 2011 zongen we, samen met 30 andere koren, op het 100 jarig jubileumfeestje van de KCZB in Papendrecht.


Voorafgaande aan de optredens kregen we enkele workshops aangereikt.
We hebben daar 3 keer op verschillende locaties op getreden. 

2 juli

Op 2 juli 2011 was er weer een inloopconcert in de Vlissingse St.Jacobskerk.
Jolien Siebum speelde een muzikaal intermezzo op de harp 2012

Ieder jaar treden we enkele keren op. Een kerkdienst of een optreden in ziekenhuis of verzorgings tehuis.
Middelburg Volkoren staat ook ieder jaar op de agenda.
In 2012 hebben we ook meegewerkt aan een miniconcert van het Nederlands Kamerkoor.
Zij traden vanwege hun 75 jarig jubleum in alle provincies een keer op. 
Op 30 mei kwamen ze met de trein op het station Vlissingen waar ze een miniconcert gaven waar wij mee gedaan hebben.wij zien u graag op onze optredens. u bent van harte welkom !!!